قريبا

مع كبيرة فصغيرة الربح ديما مضمون، ماعليك غير تزعم و تجمع بزاف ديال النقاط من خلال الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالكود، باش نوجدوك مزيان لإمتحان رخصة السياقة و تجيبو حتا نتا بشي 40/40، و تفرح الصحاب و الوالدين، و ملي تاخد الپيرمي بقا تزور الموقع ديالنا مرة مرة، الربح راه ديما كاين.


Avec Kbira F Sghira vous êtes toujours gagnant. Il suffit de cumuler un maximum de points en répondant aux différents quizz et tentez de gagner de nombreux cadeaux. Tout ça pour que vous réussissiez votre permis avec un 40/40 et faire plaisir à votre famille et amis. Même avec le permis, continuez de tester vos connaissances, de nombreuses surprises vous attendent.